Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 5b: fruittraktatie
Meester van Dam jarig!
Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!

Nieuwsberichten

 


Samenvatting notulen

 1. Opening door Henk

Henk opent de avond met het lezen uit Markus 14 en gebed

 1. Notulen 28 november 2016

Goed gekeurd.

 1. Schoolzaken
 • Personeel
 • Auto’s/verkeer: er is een brief naar ouders gegaan over het parkeerprobleem. Ouders kunnen gebruik maken van het terrein van Driestar Educatief. Daarnaast wordt er contact opgenomen met de gemeente met de vraag: Kan de oversteekplaats voor fietsers nog veiliger gemaakt worden?
 • Invallers
 1. Financiën
  • De begroting is toegelicht door Jan.

 

 1. GMR 
 • De begroting is ook besproken op de GMR vergadering. Te zien is dat de speerpunten ‘professionalisering en eigenaarschap’ hoog staan. Er is geld hiervoor gereserveerd.

 

 1. Speerpunten MR
 • Doordat deze avond de begroting doornemen veel tijd kostte, schuiven we dit punt door naar de volgende vergadering.

 

 1. Sluiting door Richard
Gepubliceerd op 13-03-2017 door Elske Egas

Categorieën: categorymedezeggenschapsraad

Bekeken: 328 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |