Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Meester van Dam jarig!

Nieuwsberichten

 


Hierbij doe ik u de Nieuwsbrief toekomen van de maand februari. De eerste periode van dit jaar zit er al weer bijna op en volgende week hebben de kinderen weer vrij in verband met de voorjaarsvakantie. Let op: we zijn a.s. vrijdag op de gewone tijden uit!

Hieronder vindt u weer de data die voor de komende weken van belang zijn. Daarnaast zijn er nog andere “nieuwsberichten” waarvan ik hoop dat u ze met plezier zult lezen.

 

Voor in uw agenda

 • 2 maart                   Juf Verhoeff (gr. 1-2C) is jarig! Van harte gefeliciteerd juf!                      
 • 3 maart                   Juf van der Velden (groep 8B) is jarig. Een fijne verjaardag toegewenst, juf!
 • 5 maart                   Juf Joosse (groep 4B) is de derde op rij die jarig is in de vakantie. Hartelijk gefeliciteerd juf!
 • 7 en 9 maart            Contactavonden groepen 0 t/m 7.
 • 8 maart                   Biddag, de groepen 0 t/m 4 zijn vrij.
 • 13 maart                 Juf Kastelein (groep 6B) is vandaag jarig. Gefeliciteerd juf!!
 • 15 maart                 Juf van Wijngaarden (Groep 3A) en juf Ans (Groep 1-2A) zijn jarig. Van harte gefeliciteerd juffen
                                Vandaag is er hoofluiscontrole.
 • 22 maart                 Groep 7: Wandelen voor water!
 • 25 maart                 Juf Annemieke (ondw. ass.) is jarig!. Van harte gefeliciteerd juf!

 

Personeel

Op 6 februari heeft juf Klein (gr. 6B) een zoontje gekregen. Hij heet Ezra. De juf en haar man zijn dankbaar en blij en wij willen hen dan ook van harte feliciteren met de geboorte van hun kindje. Gods zegen in de opvoeding toegewenst!!
Juf Janneke de Vries ( gr. 1-2B) is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Eline heeft haar plaats al ingenomen en is enthousiast van start gegaan.
Juf Bredemeijer-Bakker heeft aansluitend op haar zwangerschapsverlof ontslag genomen. Zij neemt deze week officieel van ons afscheid. Pieternel, wij willen je heel hartelijk bedanken voor inzet en enthousiasme waarmee je altijd je werk op onze school hebt gedaan!
Juf Wassink hoopt over een paar maanden met zwangerschapsverlof te gaan. Voor die tijd al hoopt zij te gaan verhuizen naar Doetinchem. Dit betekent dat de juf na haar verlofperiode niet meer zal terugkeren op onze school. Juf, wij vinden het jammer dat u ons gaat verlaten (duurt gelukkig nog wel even!), maar wensen u veel sterkte in de komende drukke periode!
Vanaf week 13 zal juf Koops weer 1 dag per week gaan lesgeven in groep 4B
Zoals de kinderen in groep 7B al gemerkt hebben, begint juf Egas van lieverlee weer meer te doen. Het is nog erg goed opletten dat de juf niet te hard van stapel loopt.
Juf den Hertog (groep 6A) is al gedurende een aantal weken haar stem helemaal kwijt. Wij hopen dat zij binnenkort weer geluid kan voortbrengen zodat zij haar werk weer kan gaan doen. Beterschap, juf!
Juf van Veen (gr. 3A) is begonnen om met kleine stapjes weer dingen op te pakken in de klas. Soms geeft zij zelf weer even les. Sterkte en beterschap juf!
Juf Bos (gr. 3A en 5B) is gelukkig weer goed aan het herstellen van Pfeiffer. Wij hopen dat zij na de vakantie weer volledig aan de slag kan.

 

Schoolzaken:

Leerlingen:
Op 6 maart komen Christian en Joëlle van Vliet bij ons op school. Zij zijn verhuisd vanuit Woerden naar Gouda. Christian komt in groep 6B en Joëlle in groep 4B. Heel hartelijk welkom op onze school en ik hoop dat jullie een fijne tijd bij ons zullen hebben.
Na de voorjaarsvakantie zullen er ook weer een aantal nieuwe leerlingen bij komen in groep 0. Het wordt dan al een heel klasje. Wij hopen dat ook deze nieuwe leerlingen een fijne start mogen hebben.
Gisteren kwam Reinier Elshout wel heel ongelukkig te vallen. Reinier zijn arm was bij de elleboog uit de kom. Gelukkig kon in het ziekenhuis alles weer goed gezet worden. Reinier, sterkte met het verder herstel!
Ik denk hier ook even aan mevrouw den Ouden, de moeder van Anna (8A), Karlijn(6A) en Julia (3C). Zij is ook ongelukkig ter val gekomen en heeft zich lelijk gesneden aan glas. Veel sterkte ook en ik hoop dat u weer helemaal mag herstellen.

 

Kleuterleerlijnen
Bij de kleuters zijn wij dit jaar begonnen met het werken en invoeren van de kleuterleerlijnen. Inmiddels is hier al een ouderavond over geweest voor kleuterouders. Kort gezegd komt het hierop neer dat de kleuterjuffen de ontwikkeling van uw kind volgen aan de hand van de “Leerlijnen jonge kind” en dit ook registreren in ons leerlingvolgsysteem. In het rapport dat u ter zijner tijd krijgt vindt u een document waarop staat beschreven hoe uw kind het doet op school en in welke mate uw kind zich ontwikkelt. Bij het rapport krijgt u ook een uitleg over de uitleg van de leerlijnen.

 

Vraag
Op 8 mei komt Sem Terlouw bij ons op school in groep 2. Sem gaat wonen in de Prunuslaan 5 in Gouda. Zijn ouders zouden heel graag met mensen in contact komen die Sem na schooltijd zouden kunnen opvangen. Indien u hier mogelijkheden voor ziet of meer informatie over wilt hebben, kunt u contact opnemen mat zijn ouders. Mailadres: mario-terlouw@hotmail Telefoon: 06-22542499 (vader) of 06-15863631(moeder).

 

Verzoek
Van de kleuterjuffen kreeg ik het verzoek om u vriendelijk te vragen uw kind aan het einde van de schooldag op tijd uit school te halen. Natuurlijk kan er altijd iets tussenkomen waardoor dit net niet lukt, maar het gebeurt vrij regelmatig dat leerkrachten lang moeten wachten voordat het kind wordt opgehaald. Die tijd zouden zij al weer liever bezig zijn in hun klas. Voor zo ver het u wel eens overkomt, graag uw medewerking!

 

Medezeggenschapsraad:
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

 

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 13-03-2017 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 392 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |