Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 5b: fruittraktatie
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'

Nieuwsberichten

 


Hierbij doe ik u de Nieuwsbrief toekomen van de maand mei. Inmiddels zijn we de laatste schoolperiode voor de zomervakantie in gegaan. Groep 8 heeft de Cito er op zitten, de schoolkeuzes zijn gemaakt en zij richten zich al weer op het eind van het jaar. Voor de andere kinderen zijn het nog de laatste loodjes en zij moeten er nog even stevig tegen aan.

In de afgelopen week was er een herdenkingsbijeenkomst in de St. Jan. Hierin werd stil gestaan bij het feit dat honderd jaar geleden bij wet besloten is dat openbaar- en bijzonder onderwijs gelijke bekostiging zouden ontvangen. Een feit waar ook onze school al vele jaren lang de vruchten mag plukken. Dat zelfde geldt natuurlijk ook voor u als ouders. U heeft de vrijheid en mogelijkheid om uw kind naar een christelijke school te sturen. Reden om dankbaar voor te zijn, maar ook iets wat verantwoordelijkheid met zich mee brengt. In onze tijd staat de gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs nogal eens in de schijnwerpers en zijn er politieke krachten die dit maar niets vinden. Dit betekent dat wij niet alleen zuinig moeten zijn op onze identiteit, maar deze ook waar moeten maken. Men mag van ons verantwoording vragen en moet het aan ons kunnen zien, merken. Dit geldt voor ons als school, maar ook voor u als ouders. Laten wij met elkaar dankbaar zijn voor de vrijheid en ruimte die wij hebben en laten wij er ook zuinig op zijn!

Hieronder vindt u weer de data die voor de komende weken van belang zijn. Daarnaast zijn er nog andere “nieuwsberichten” waarvan ik hoop dat u ze met plezier zult lezen.

 

Voor in uw agenda

  • 24 t/m 26 mei         Alle kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag en Hemelvaart..
  • 30 mei                    Medezeggenschapsraadvergadering.                 
  • 31 mei                    Pinksterviering in de kerk met de kinderen van gr. 5 t/m 8.
  • 2 juni                      De kinderen van groep 0 en 1 krijgen hun rapport mee.
  • 5 juni                      Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij.
  • 6 en 7 juni               Groep 0 t/m 4 zijn vrij.
  • 8 juni                      Schoolreis, de kinderen van gr. 0 t/m 2 en groep 8 zijn vrij!
  • 13 en 15 juni           Contactavonden gr. 0 en 1.
  • 16 juni                    De groepsverdeling 2017-2018 gaat mee..

Personeel
Juf van Veen en Eline Hoogerwerf (adm.) kunnen in verband met gebrek aan energie nog niet of nog niet volledig hun werk doen. Dit geldt ook nog voor juf Egas, zij bouwt haar lesgevende taak in groep 7B weer op, maar dit vraagt veel energie en doorzettingsvermogen.
Inmiddels is juf Wassink met verlof gegaan. Zij wordt vervangen door juf Lam. Heel fijn dat zij bereid is gevonden om dit werk te doen. We wachten vol spanning af welk bericht wij van juf Wassink krijgen.
Op 4 april heeft juf Janneke van groep 1-2B een dochter gekregen. Zij heet Charlotte. Van harte gefeliciteerd juf en Gods zegen in de opvoeding toegewenst.
In de achterliggende tijd is er een sollicitatieprocedure geweest om te voorzien in de vacature die er ontstaat door het vertrek van juf Wassink. Dat zij haar mannetje stond bewijst het feit dat wij twee mannelijke collega’s hebben kunnen benoemen. Dit zijn Marco Kasbergen en Bertus van Lankeren. Marco heeft al geruime tijd ervaring als leerkracht in Boskoop en Bertus is dit jaar klaar gekomen met zijn studie. Wij willen beide mannen hartelijk welkom heten in ons vrouwenteam en hopen dat zij daar hun plaats zullen krijgen.

 

Schoolzaken:
Leerlingen:

Op 10 april is er bij de familie Dubbink een dochtertje geboren. Zij heet Linde. Zij is het zusje van Marth (gr. 1-2B). Op 24 april is Maureen geboren. Zij is het zusje van Karlijn (gr. 1-2B) en Norah van Zwienen. Op die zelfde dag werd ook Sietse Blom geboren. Hij is het broertje van Esmée (gr. 1-2B). Op 30 april is Ruth Koppejan geboren. Zij is het zusje van Jinne (gr. 3B) en Rhodé (gr. 1-2C).
Wij willen alle vier de families van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter en hen Gods zegen toewensen in de opvoeding.

 

Zendingsgeld
Deze week mocht ik het geld overmaken dat de kinderen in de afgelopen weken door middel van het zendingsgeld hebben gespaard. Er is een mooi bedrag van € 686,44 overgemaakt naar Woord en Daad ten behoeve van de hongersnood in Afrika. Hartelijk dank voor uw meesparen en laten wij ook onze naaste ver weg niet vergeten in onze gebeden.

 

Zandbak
Wij willen in de komende weken de zandbak van de kleuters weer voorzien van nieuw en schoon zand. Het liefst zouden wij het restant oud zand verwijderen. Misschien is er iemand die nog iets op te hogen heeft in zijn tuin. Neem dan even contact op met school zodat een afspraak gemaakt kan worden voor het weghalen. U heeft dan wel een aanhanger nodig.
Op zaterdag 3 juni zouden wij graag nieuw zand in de zandbak doen. Het zou ontzettend fijn zijn als er een paar vaders zouden zijn die willen helpen met het kruien naar de zandbak. Via beantwoorden van deze mail waarin u de Nieuwsbrief heeft gekregen kunt u zich hiervoor opgeven. Indien u in het bezit van een kruiwagen bent dan zou het fijn zijn als u die meebrengt. Anders moeten wij het met emmers doen.

 

Buitenschoolse opvang:
In februari jl. is er een ouderenquête uitgezet met als doe de behoefte onder ouders te peilen naar naschoolse opvang. Op deze enquête is gereageerd door 48 % van de ouders. Deze ouders vertegenwoordigen 192 schoolgaande kinderen en 51 nog niet schoolgaande kinderen. Op dit moment wordt er door 18 gezinnen gebruik gemaakt van buitenschoolse opvang. Dit gebeurt verspreid over de dagen van de week. Vanuit de enquête blijkt alleen op de donderdag een aantal gehaald te worden dat realisatie van naschoolse opvang rendabel maakt.
Als school zien wij dat de behoefte aan naschoolse opvang groeit. Op dit moment is het nog niet rendabel om dit op te zetten. Op termijn zal dit wellicht wel gaan gebeuren. Hiervoor zal dan ook nagedacht moeten worden over ruimte die wij hiervoor kunnen inzetten. Op dit moment is dat nog niet goed realiseerbaar.

 

Medezeggenschapsraad:
In de laatste MR-vergadering is een vraag over de bid- en dankdagen aan de orde geweest. Er is besloten dat in het komende cursusjaar op die dagen de school om 12.00 uur uit zal zijn.
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

 

Blokfluitles - Muziek maken is goed voor ieder kind!
Op school wordt er aan kinderen uit groep 3,4 of 5 blokfluitles gegeven tussen de middag. Na de zomervakantie start er een nieuwe groep. Over het algemeen bestaan de groepjes uit 4 kinderen en is de lesduur 30 minuten. Magda de Jong, gediplomeerd blokfluitdocente, zal de lessen gaan geven. De lessen kunnen op school 2 jaar gevolgd worden. Het is wel mogelijk bij de kerst- en zomervakantie te stoppen.
De kosten zijn € 23,00 per maand. Verder is er de regel: als er school is, is er ook blokfluitles. Als er geen school is op vrijdagmiddag, is er wel blokfluitles.
De leerlingen kunnen zelf een fluit kopen, bijvoorbeeld een sopraanblokfluit van Aura, dubbele boring of een Canta van Mollenhauer. Een lesboek wordt gekozen na een aantal lessen en kan zelf gekocht worden. Het is handig om een schrift mee te nemen naar de les om huiswerk op te schrijven of andere boodschappen.
Het is de bedoeling om in de tweede week na de zomervakantie te beginnen. Daarom kunt u vanaf nu opgeven zodat er groepjes gevormd kunnen worden.
Als u nog vragen hebt, kunnen we altijd bellen of mailen. Mijn nummer is 0630618466

AANMELDEN BLOKFLUITLES;
Mail naar  info@magdadejong.nl  met de naam en de groep van uw kind.
Of bel naar  0630618466
Op het schoolplein aanspreken mag natuurlijk ook.

Gepubliceerd op 06-06-2017 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 139 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |