Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'

Medezeggenschapsraad

V.l.n.r.:
Achterste rij: Eline , Lianne , Christine , Sarita , Ineke , Coby
Voorste rij: Henk , Richard , Willem 

 

 
 

 

Binnen onze school is er een MR actief. Ouders en leerkrachten denken met elkaar na over het reilen en zeilen van de school! Uw input is van harte welkom. U kunt ons bereiken via de mail: mr@calvijnschoolgouda.nl

 

De jaarplanning van de MR kunt u bij de documenten vinden.

MR nieuwsberichten

 Zoeken

 


Samenvatting notulen

 1. Opening door Henk

Henk opent de avond met het lezen uit Markus 14 en gebed

 1. Notulen 28 november 2016

Goed gekeurd.

 1. Schoolzaken
 • Personeel
 • Auto’s/verkeer: er is een brief naar ouders gegaan over het parkeerprobleem. Ouders kunnen gebruik maken van het terrein van Driestar Educatief. Daarnaast wordt er contact opgenomen met de gemeente met de vraag: Kan de oversteekplaats voor fietsers nog veiliger gemaakt worden?
 • Invallers
 1. Financiën
  • De begroting is toegelicht door Jan.

 

 1. GMR 
 • De begroting is ook besproken op de GMR vergadering. Te zien is dat de speerpunten ‘professionalisering en eigenaarschap’ hoog staan. Er is geld hiervoor gereserveerd.

 

 1. Speerpunten MR
 • Doordat deze avond de begroting doornemen veel tijd kostte, schuiven we dit punt door naar de volgende vergadering.

 

 1. Sluiting door Richard
Gepubliceerd op 13-03-2017 door Elske Egas

Categorieën: categorymedezeggenschapsraad

Bekeken: 326 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |