Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 5b: fruittraktatie
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Meester van Dam jarig!
Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'

Schoolnieuws

 


Op de valreep wil ik u nog de nodige mededelingen doen voordat wij zo direct met vakantie hopen te gaan.

Deze week hebben wij afscheid genomen van de kinderen van groep 8. We mogen terugzien op een mooie dag. De vossenjacht in de stad is altijd weer een heel spektakel. Je herkent soms je eigen collega’s niet meer. De afsluiting van de schoolperiode en de musical verliepen goed. De boodschap die werd meegegeven vanuit het Woord van God was helder. Laten wij onze reis niet op eigen kracht vervolgen, maar in afhankelijkheid van God verder gaan en biddend en in vertrouwen op Hem de toekomst ingaan. Wij willen de kinderen nog bedanken voor hun enorme inzet afgelopen woensdag. Wat is er een hoop (schoonmaak)werk verzet!

 

Zo vlak voor de zomervakantie is het ook een komen en gaan van leerlingen. De groepslijsten zijn inmiddels verspreid en in verschillende groepen komen er nieuwe leerlingen bij. Ik wil al deze kinderen hartelijk welkom heten en hoop dat zij bij ons een fijne periode op school zullen hebben.

Door verhuizing vertrekken Julia (3B) en Ruben Heijboer(1-2C), Jona Louter(1-2D) en Floris van Kleij(5B). Ayla Kucksdorf(6B) en Gideon Bos(5B) gaan naar de Beversluisschool in Gouda. Aron(5B) en Emmely(3B) van Wijngaarden gaan naar De Regenboogschool in Reeuwijk. Matthijs Slingerland (3A) verhuist naar Amerika. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne periode toe op jullie nieuwe school en Gods zegen.

 

Na de zomervakantie komen een aantal nieuwe leerkrachten ons team versterken. In de vorige Nieuwsbrief heb ik hen al bij name genoemd en welkom geheten. Wat u nog niet weet is dat per 1 september 2016 ook onze ib-er juf Alinde Lichtendonk ons gaat verlaten. Vanaf maart 2009 heeft zij met veel ijver zich ingezet voor onze school. Veel ouders hebben met haar gesprekken gevoerd. Het belang van de kinderen heeft bij haar altijd voorop gestaan. Wij vinden het jammer dat Alinde ons gaat verlaten, maar gunnen haar ook de nieuwe kansen die zich in haar loopbaan voordoen. Alinde gaat een vervolgstudie doen op haar opleiding als orthopedagoog die zij combineert bij haar andere baan.

Verheugend is dat ik u ook kan meedelen dat wij een opvolger voor Alinde hebben kunnen benoemen. Dit is Alice de Vries uit Gouda. Zij heeft al vele jaren ervaring opgedaan in het ib-werk. Wij willen Alice hartelijk welkom heten in ons team en vertrouwen in een goede samenwerking en ook een goede band met u als ouders.

 

Velen van u hebben zich op diverse manieren ingezet voor de school. Ik wil u allen hartelijk bedanken!!!! Vooral in deze laatste schoolweken hebben wij veel een beroep op u gedaan. Er is enorm goed geholpen bij het afscheid van groep 8, bij de schoonmaakwerkzaamheden.

 

Op 27 mei is Siebe de Wit geboren, hij is het broertje van Thomas (gr. 1-2B), op 21 juni is Mattanja Slingerland geboren, zij is het zusje van Eloïse(4A) en Joël (gr. 0). Anne Huisman(gr.0) heeft een zusje gekregen, zij heet Elise. Allen heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje. Ik hoop dat het tot vreugde van u en tot eer van God mag opgroeien.

 

 

Tot slot geef ik u al wat belangrijke data door voor de eerste schoolweken na de vakantie:

 

Voor in uw agenda

  • 22 aug.                   Eerste schooldag. De kinderen worden om 13.00 uur verwacht.
  • 24 aug.                   Hoofdluiscontrole op school.                 
  • 2 sept.                   De kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij!
  • 6 sept.                   Informatieavond voor ouders. Na de vakantie komt de uitnodiging.
  • 19 sept.                  Medezeggenschapsraadvergadering.
  • 20 en 22 sept.         Contactavonden voor groep 1 t/m 8.

   

 

Ik wens u allemaal een hele goede vakantie en hoop u na de vakantie weer gezond en wel te ontmoeten.

Vakantietijd is een mooie tijd, we zien er vaak naar uit, maar toch ook een tijd waar door het vele reizen en trekken soms ook zo maar een ongeluk kan gebeuren. Ik hoop en bid dan ook dat onze God u beschermt en bewaart op al uw wegen.

 

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 15-08-2016 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 960 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |