Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 7b: fruitsculpturen
Meester van Dam jarig!
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'

Schoolnieuws

 


Op school zijn wij al weer de derde week na de zomervakantie ingegaan. Na een kwakkelende zomer kregen wij in de eerste week al te maken met hoge temperaturen en moesten zowel kinderen als leerkrachten alle zeilen bijzetten om de dagen door te komen. Het schoolplein gaf wel een erg zomerse indruk na alle waterfestijnen die daar plaatsvonden.

Hierbij ontvangt u weer onze eerste Nieuwsbrief. Goed om alle genoemde data in uw agenda te noteren, voor zover voor u relevant natuurlijk, te noteren.

Ik hoop dat wij ook dit jaar weer ons werk mogen doen onder de zegen van de Heere God en wil u ook vragen onze school en de leerkrachten mee te nemen in uw gebeden. Het is ook voor de kinderen goed te weten dat u meeleeft met de school en dat u hiervoor ook plaats maakt in uw gebed.

 

Voor in uw agenda

  • 6 sept.                    Informatieavond voor alle ouders.
  • 16 sept.                  Het team van onze school heeft een gezellige personeelsavond.            
  • 19 sept.                  Medezeggenschapsraadvergadering.
  • 20 en 22 sept.         Contactavonden voor groep 1 t/m 8.
  • 26 t/m 30 sept.       Oudermorgens in de groepen 1 t/m 3.

 

Personeel

In de eerste schoolweek zijn wij erg geschrokken doordat Eline Hoogerwerf, de administratief medewerker van school, plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk liet het zich ernstig aanzien, maar na een spoedoperatie is er gelukkig sprake van een voorspoedig herstel. Inmiddels is Eline weer uit het ziekenhuis en mag zij nu bij haar ouders verder aansterken. Wij hopen van harte dat zij geheel mag herstellen.

Juf van Veen (gr. 3A) is nog niet opgestart. Zij mag wel niet lesgebonden werkzaamheden op school doen, maar moet nog erg opletten niet te snel te willen gaan. Wij zijn erg blij dat juf Bos en juf van Wijngaarden de inval voor deze klas willen doen.

In de laatste Nieuwsbrief van het afgelopen cursusjaar maakte ik melding van een benoeming van juf Bregman bij de PKN-gemeente in Gouda. Daarnaast heeft zij ook een benoeming gekregen als pastoraal werker bij de PKN-gemeente in Alphen aan de Rijn. In verband met deze benoeming zal zij na de herfstvakantie stoppen met haar lesgevende taken op maandag in groep 4B.

Voor juf Koops zijn het spannende dagen, zij is na de zomervakantie niet met ons begonnen in verband met haar zwangerschapsverlof. Wij wensen haar veel sterkte in deze dagen en hopen dat  alles goed mag gaan.

Juf Alinde Lichtendonk heeft ons per 1 september jl. verlaten in verband met studie en uitbreiding van haar benoeming bij haar andere werkgever. Langs deze weg willen wij haar heel hartelijk bedanken voor haar enorme inzet en betrokkenheid. Zij heeft zich met name ingezet voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hadden en heeft hiervoor ook vele gesprekken met ouders gehad.

In haar plaats is komen werken juf Alice de Vries. Wij heten haar hartelijk welkom, en hopen dat zij een fijne tijd bij ons op school mag hebben.

   

Schoolzaken:

Vragen van de kleuterjuffen:

  • Bij kleuters gebeurt het wel eens dat er een ongelukje plaatsvindt. Nu is een natte (onder)broek natuurlijk niet zo erg, maar we zouden wel graag onze voorraad reserve (onder)broeken op peil brengen. Heeft u nog iets over, dan houden wij ons aanbevolen.
  • Kleuterjuffen dragen aan het eind van de dag hun kinderen weer graag over aan de (oppas)ouders. Nu gebeurt het een enkele keer wel eens dat een kleuter door een voor ons onbekende persoon wordt opgehaald. Dat kan natuurlijk gebeuren als u zelf onverwacht niet kunt, maar wilt u dan aan de juf doorgeven dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald? Dat geeft ons een veilig gevoel.

Puntjes op de i:

  • Op het schoolplein wordt door zowel ouders als kinderen weer druk gefietst. Vorige week werd ik aangesproken door een moeder die zwanger was en aangereden werd door een kind op het schoolplein. Gelukkig liep het goed af, maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Op school zullen wij ons best doen om de regel van het niet fietsen onder de aandacht te brengen. Wilt u zich als ouder ook alstublieft voorbeeld(ig) gedragen?
  • Afgelopen week werd ik van diverse kanten benaderd over het parkeergedrag rond de school. Buurtbewoners krijgen soms de neiging om christelijke scholen te associëren met a-sociaal parkeergedrag. Hoewel buurtbewoners het niet altijd fijn vinden is er soms geen andere optie om de auto te parkeren dan in de buurt. Wilt u dan echter er op letten dat u uw snelheid matigt en dat de kinderen goed uitstappen zonder dat de autoportieren tegen andere auto’s aankomen? Wilt u alstublieft niet langs de weg, buiten de parkleerplaats parkeren? Dit maakt het op- en afrijden van de parkeerplaats erg onoverzichtelijk. Wilt u op de parkeerplaats uw auto zo neerzetten dat u niet iemand anders klemzet waardoor hij/zij niet meer weg kan?

Laten wij met elkaar zorgen voor veiligheid, respect en een goed contact met de buurt!!

 

Mails:

Soms krijgen wij berichten dat ouders bepaalde mails die wij verstuurd hebben vanuit school, niet ontvangen hebben. Dit is heel vervelend en heeft soms tot gevolg dat belangrijke informatie of data worden gemist. Het blijkt nog al eens het geval te zijn dat onze mails in de spambox belanden. Dit is heel vervelend omdat je meestal niet regelmatig checkt wat er in de spambox is beland. Indien dit bij u het geval is, kan het goed zijn om mail die afkomstig is van mailservice@mail.parnassys.net als vertrouwd aan te merken.

 

Brede School:

Op woensdag 7 september zal er een fruittraktatie worden uitgedeeld in verband met het 10-jarig bestaan van de Brede School. Op woensdag 13 september zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ook in verband hiermee een poppenkastvoorstelling krijgen in het gebouw van Driestar Educatief. Zoals u weet kunnen ouders voor hun kinderen intekenen op het aanbod van Brede Schoolactiviteiten en worden er ook wel eens door de Brede School activiteiten onder schooltijd georganiseerd. Hier kunnen wij als school dan op intekenen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de schooltuinlessen die vorig cursusjaar georganiseerd zijn in groep 5.

 

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 13-09-2016 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 878 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |