Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 7b: fruitsculpturen
Meester van Dam jarig!
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!

Schoolnieuws

 


Wij zijn inmiddels al weer een week na de herfstvakantie aan de gang. Toen ik de eerste maandag na de vakantie naar school fietste kreeg ik binnen vijf minuten 2 telefoontjes. Juf Egas (gr. 7B) vertelde dat zij een scooterongeluk had gehad en even later vertelde juf van den Berg (gr. 5A) dat zij een auto-ongeluk had gehad. Hoewel beide juffen die dag niet konden werken was ik al blij dat ik beiden in ieder geval gesproken had. Juf van den Berg is er met de schrik en een kapotte auto van afgekomen, juf Egas had vele schaafwonden en ook verwondingen in haar gezicht. Deze week is zij geopereerd om een gebroken jukbeen te herstellen. Er vinden iedere dag heel veel verkeersbewegingen plaats door zowel leerkrachten, ouders als kinderen. Op zo’n moment realiseer je dat en ben je dankbaar dat het eigenlijk (bijna) altijd goed gaat. Wij hopen dat juf Egas weer helemaal mag herstellen. Wij wensen haar veel sterkte toe.

 

Voor in uw agenda

  • 4 nov.                     Juf den Hertog (gr. 6A) is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd juf!!!!                 
  • 7 nov.                     Deze week starten wij onze actie voor het goede doel (ZOA).
  • 8 nov.                    Vandaag start de groeigroep. Alle nieuwe kleuters hartelijk welkom!
  • 11 nov.                   Juf van de Ree (gr. 1-2C) is vandaag jarig. Gefeliciteerd juf!!!
  • 16 nov.                   Juf Dijkgraaf (gr. 5A) is jarig. Hartelijk gefeliciteerd juf!
  • 23 nov.                   Het team van de Calvijnschool heeft een studiemiddag.
  • 1 dec.                    Juf van Blitterswijk (rt) is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag juf!
  • 5 dec.                    Gezellige morgen/middag.

 

 

Personeel
Over juf Egas heb ik u in het begin van deze Nieuwsbrief al geïnformeerd. Het is nu nog moeilijk te zeggen hoelang zij afwezig zal zijn. Op de vrijdagmorgen zal de komende weken juf van Vught haar vervangen. Wij hopen natuurlijk op een spoedig herstel.
Eline Hoogerwerf, de administratief medewerker van school, is nog steeds ziek. De gevolgen van haar ziekte hebben een grote impact op haar functioneren. Zij kan daardoor haar werkzaamheden nog niet oppakken. Wij wensen Eline heel veel sterkte toe. Hierbij geef ik haar adres door: Crabethstraat 8E, 2801 AN Gouda. Een kaartje zal haar zeker goed doen!
Juf van Veen (gr. 3A) is nog niet beter. Langzaamaan zal er geprobeerd worden het werken in de klas te gaan opbouwen. Wij wensen haar veel sterkte in dit langdurig ziek zijn.
Op 14 oktober is juf Martine (de toekomstige groeigroepjuf) getrouwd met Jochum Weenink. Wij wens hen Gods zegen toe en een heel gelukkig huwelijk. Van harte gefeliciteerd!!

 

 

 

Schoolzaken:

Schoolklimaat:
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de invoering van onze schoolregels om een goed schoolklimaat te bevorderen. Inmiddels zijn wij hier mee begonnen. Wij hopen dat dit door de kinderen goed zal worden opgepakt, zodat dit in de school merkbaar zal zijn. Misschien heeft u ze al gezien, maar door heel de school heen kunt u onze schoolregels zien.

Actie
Maandag 7 november start onze actie voor de ZOA. U bent door de leerkrachten al geïnformeerd over het hoe en wat en wij hopen dat deze actie een mooie opbrengst zal hebben. De kruidnoten bevelen wij in ieder geval van harte aan!

Groeigroep
Op dinsdag 8 november worden de kinderen van de groeigroep verwacht. Dit betekent dat het nu nog lege lokaal tegenover het speellokaal bezet zal worden door de allerjongste leerlingen van onze school. Ik hoop dat de kinderen zich snel thuis zullen voelen en dat zij een fijne tijd bij ons op school zullen hebben.
Juf Martine, veel plezier met uw nieuwe klasje toegewenst.
Het is de bedoeling dat alle nieuwe vierjarige leerlingen in deze groep gaan instromen.

 

Werkdruk
Het afgelopen jaar is er in het team van onze school overleg geweest over de nieuwe cao primair onderwijs en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Dit gaf aanleiding om ook het hele scala van taken onder de loep te nemen om zo het bestaande taakbeleid te evalueren, maar ook vooruit te zien en na te denken over de taken die er echt toe doen. Zoals u wellicht uit het nieuws ook vernomen heeft is de werkdruk binnen het onderwijs, en ik durf wel te zeggen zeker ook in het basisonderwijs hoog. Om leerkrachten wat meer lucht te geven hebben wij in de afgelopen periode besloten om een paar dingen te veranderen. Ouderbezoek door leerkrachten zullen minder gedaan worden. Afgesproken is dat kleuters in de kleuterperiode 1 keer thuis bezoek krijgen van een leerkracht. Vanaf groep 3 zullen nieuwe gezinnen die dus tussentijds op school komen 1 keer bezocht worden. Daarnaast zal in een incidenteel geval op verzoek van de leerkracht een huisbezoek plaatsvinden. Een andere activiteit waarin de inbreng van leerkrachten wordt teruggebracht is de Avondvierdaagse. Op school is hiervoor wel een contactpersoon aangesteld, maar zal de activiteit verder door ouders worden georganiseerd en zullen de kinderen op de avonden ook door ouders begeleid worden. 

Medezeggenschapsraad:
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

 

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 11-11-2016 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 712 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |