Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Meester van Dam jarig!

Schoolnieuws

 


Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van december 2016. Het is al weer de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Vandaag zijn de kinderen vol van Sinterklaas en straks zullen wij weer druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. En… laten we eerlijk zijn, het eerstgenoemde feest valt toch echt in het niet bij het tweede. Ik hoop dat ook onze kinderen dat zullen beseffen, waarmee ik hen natuurlijk niet een fijne Sinterklaas wil onthouden.
In de komende weken zijn veel juffen jarig. Hieronder vindt u hun namen. Dat is reden tot dankbaarheid. In de rubriek personeel vindt u ook de namen van leerkrachten die al langere tijd kampen met gezondheidsproblemen. Vooral voor de leerkrachten zelf is dit niet gemakkelijk. Wij wensen hen van harte beterschap en herstel toe. Wilt u hen ook meenemen in uw gebed?
Hieronder vindt u weer de data die voor de komende weken van belang zijn. Daarnaast zijn er nog andere “nieuwsberichten” waarvan ik hoop dat u ze met plezier zult lezen.

 

Voor in uw agenda

 • 7 dec.                     Groep 0 t/m 4 zijn vrij.              
 • 9 dec.                     Juf Klein (gr. 6B) is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd juf!
 • 17 dec.                   Juf Renes (gr. 4A) is jarig. Juf, van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
 • 19 dec.                   Juf Schumacher (gr. 3B) is vandaag jarig. Ook van harte gefeliciteerd juf!
 • 21 dec.                   Kerstfeestviering gr. 0 t/m 4. Plaats: kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Nieuwe Gouwe OZ.
 • 26 dec. t/m 6 jan.    Kerstvakantie.
 • 28 dec.                  Juf Martine (gr. 0) is jarig. Van harte gefeliciteerd juf!
 • 8 jan.                     Juf Lidy is vandaag jarig. Ook van harte gefeliciteerd met uw verjaardag juf!
 • 11 jan.                    Hoofdluiscontrole! Denkt u aan schone haren, geen gel en geen ingewikkelde kapsels!
 • 11 jan.                    Juf Leurdijk (gr. 8A) is jarig! Gefeliciteerd juf en een gelukkig nieuw levensjaar toegewenst!
 • 13 jan.                    Juf Bregman en juf Wassink(gr. 7B) zijn jarig. Juffen van harte gefeliciteerd!!!

Personeel
Het herstel van juf Egas ging minder snel dan verwacht. In de komende tijd hoopt zij stapsgewijs haar werk weer te gaan oppakken. Veel sterkte in de komende tijd juf!
Het herstel van Eline Hoogerwerf, de administratief medewerker van school, gaat ook erg langzaam. Gelukkig is er vooruitgang, maar nog niet zoveel dat het werk weer opgepakt kan worden. Eline, sterkte toegewenst!
Ook het herstel van juf van Veen (gr. 3A) gaat niet zo snel als wij hoopten. Hoewel zij wel weer bijna iedere dag op school is, is het nu nog niet mogelijk om het werk in de klas op te pakken. Dit is niet gemakkelijk voor de juf en vraagt veel geduld en vertrouwen.
Na de kerstvakantie gaat juf Klein (gr. 6B) met zwangerschapsverlof. Juf, alvast een fijne verlofperiode toegewenst en wij hopen dat u een gezond kindje mag ontvangen. In verband met dit verlof zal juf van de Velde haar vervangen. Juf van de Velde is geen onbekende voor de klas, zij heeft in de afgelopen periode haar Lio-stage in groep 6B gedaan en hoopt hiermee voor de kerstvakantie klaar te komen. Hiermee is ook haar studie afgerond en mag zij als gediplomeerd juf haar werk voortzetten. (Alvast) gefeliciteerd juf met uw diploma!
Juf Wassink (gr. 7B) vertelde ons dat ook zij in verwachting is. Ieder keer weer is zo’n bericht een wonder! Juf, sterkte met alles en wij hopen dat alles goed mag gaan!

 

Schoolzaken:

Leerlingen
In en net voor de kerstvakantie gaan diverse leerlingen verhuizen. Zij zullen dan ook na de kerstvakantie niet meer op school komen. Het gaat om:
Thijs (gr. 1-2D) en Hans Heijboer (gr. 6B), zij zullen woensdag 21 december voor het laatst op school zijn. Thijs en Hans gaan naar de Stadhouder Willem III school in Ede.
Janine Wagenaar verhuist naar Kapelle in Zeeland. Zij gaat naar de Juliana van Stolbergschool in Kapelle.
Dee Htoo Wah verhuist naar Barneveld en hoopt daar naar de Willem Alexanderschool te gaan.
Henriëtte (gr. 1-2A) en Bertin de Vries (gr. 5B) gaan verhuizen naar Frankrijk, zij gaan daar naar een Franse kleuter- en basisschool.
Wij willen al deze kinderen een hele fijne tijd toewensen op hun nieuwe school en Gods zegen voor de toekomst.
Na de kerstvakantie komen er gelukkig ook weer nieuwe kinderen op school. Het gaat om:
Reinier Elshout. Reinier komt uit Woerden en gaat na de kerstvakantie starten in groep 7A.
Rafaël Sungu. Rafaël komt uit Gouda en gaat starten in groep 5A.
In groep 0 komen na de kerstvakantie de volgende nieuwe kinderen er bij: Peter Bouma, Candy van Vliet,
Anna-Marit Hertog, Senn Marelis, Sem van Popta, Norah van Zwienen en Levi Stam.
Al deze kinderen wil ik hartelijk welkom heten en ik hoop dat zij een fijne tijd bij ons op school zullen krijgen.

 

Actie
Op 24 november hebben wij onze verkoopactie van kruidnoten voor de ZOA afgerond. Vier enorme pallets met kruidnoten hebben de leerlingen verkocht. Wat hebben de jongens en meisjes hun best gedaan! Er is voor een bedrag van €12.412,00 verkocht. Na aftrek van de kosten zal dit geld besteed worden om  vluchtelingen uit Syrië te helpen. Ook is de ZOA op dit moment actief in de omgeving van Mosul (kijk hier voor meer informatie wat we doen). Pas geleden was er op het jeugdjournaal (http://nos.nl/artikel/2143353-lichtpuntje-voor-kinderen-bij-mosul-ze-kunnen-weer-naar-school.html) een indrukwekkend filmpje van kinderen uit de omgeving van Mosul die na jaren weer naar school kunnen. Het gaat hier er echt anders aan toe dan bij ons op school. Ik wil alle kinderen en alle ouders die vaak op de achtergrond meegeholpen hebben, heel hartelijk bedanken voor jullie geweldige inzet!

Pleinwacht
Wij zullen er naar streven deze week de nieuwe overblijf- en pleinwachtroosters voor de tweede helft van dit cursusjaar u te doen toekomen. In verband met de ziekte van Eline heeft juf van Veen hier veel tijd ingestoken. Hartelijk dank juf!

Identiteit
Op donderdag 1 december heeft een afvaardiging van het schoolbestuur met een groot deel van het team gesproken over identiteit en de (persoonlijke) drijfveren van de teamleden als het gaat om het gestalte geven aan de christelijke identiteit van onze school. Wij mogen terugzien op een open en eerlijk gesprek waarin leerkrachten zich soms even in het hart lieten zien als het gaat om hun diepste motieven over het geven van christelijk onderwijs op onze school. Mooi en fijn!
Ook werd er gevraagd naar de plaats van het gebed in en rond de school. Nu hopen wij natuurlijk dat ouders veel zullen bidden voor onze school. Bidden voor onze school is erg belangrijk is en zeker als dit ook in gezinsverband gebeurt waar de kinderen bij zijn. Dan voelen de kinderen dat de school ook door u als ouders gedragen wordt in het gebed en dat heeft ook een positieve uitstraling naar de kinderen. Laten wij maar heel eerlijk zijn, wij hebben uw gebed hard nodig! Iedere dag staan de leerkrachten er weer voor om les te geven aan uw kinderen, daar hebben zij de hulp van God iedere dag bij nodig en ook de kinderen hebben de zegen van God over wat aan hen wordt doorgegeven en wat zij leren iedere dag nodig!!!

Wonderlijk gemaakt
Op onze school werken wij al vele jaren met de methode Wonderlijk gemaakt. Dit was een methode die gebruikt werd in de groepen 7 en 8 en die bedoeld was om de leerlingen les te geven over seksuele vorming. Deze methode is in de achterliggende tijd geheel vernieuwd en aangepast. De nieuwe versie bestaat nu uit lessen voor groep 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 6 staan 3 lessen per jaar gepland en in de groepen 7 en 8 elk 7 lessen. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet wat er in deze lessen aan de orde komt zullen wij u deze week een brochure doen toekomen waarin per jaar precies staat aangegeven welke thema’s aan de orde worden gesteld. Dit geeft u als ouders ook de gelegenheid om deze thema’s ook zelf aan de orde te stellen. Van de brochure krijgt u er 1 per gezin en deze wordt ook maar 1 keer verstrekt. Het is dus verstandig deze een goed plekje thuis te geven.

Vraag
Juf van Wal (gr. 7A) wil graag met haar klas kaarsen maken. Zij heeft daarom een oproep gedaan om kaarsvet (oude stukjes kaars). Op de bar bij de keuken staat een doos waarin u deze kaarsenstompjes kunt deponeren. Zij zal er erg blij mee zijn. Ook moest ik namens haar alle ouders alvast bedanken die al iets in de doos gedeponeerd hebben!

Medezeggenschapsraad:
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 19-12-2016 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 631 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |