Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Meester van Dam jarig!

Schoolnieuws

 


Allereerst wil ik u allen Gods zegen toewensen voor het jaar 2017. Dankbaar zijn we voor de vele zegeningen die wij in 2016 hebben mogen ontvangen, maar wij beseffen ook heel goed dat wij Gods hulp en leiding nodig hebben in 2017. Er gebeurt in deze wereld heel erg veel, er is veel dat zorgen baart maar wij mogen nog in vrijheid en goede omstandigheden ons werk doen. Laten wij dan ook niet vergeten God te danken voor de vele goede dingen die wij iedere dag uit Zijn hand mogen ontvangen en Hem iedere dag te bidden om Zijn zegen.
Hieronder vindt u weer de data die voor de komende weken van belang zijn. Daarnaast zijn er nog andere “nieuwsberichten” waarvan ik hoop dat u ze met plezier zult lezen.

 

Voor in uw agenda

  • 16 t/m 20 jan.          Deze week zijn er oudermorgens in groep 0.              
  • 23 jan.                    Schoonmaakavond. Iedereen hartelijk welkom!
  • 25 jan.                    Schoonmaakmorgen. Groep 0 t/m 4 zijn vandaag vrij.
  • 31 jan/2 febr.          Oudermiddagen in de groepen 4 t/m 8.
  • 2 febr.                    Juf van den Berg (gr. 5A) is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd juf!
  • 17 febr.                  Rapporten groep 2 t/m 8 worden meegegeven.
  • 23 februari              Schoolfotograaf.
  • 27 febr.-3 mrt.         VoorjaarsvakantieJuf Martine (gr. 0) is jarig. Van harte gefeliciteerd juf!

 

Personeel
Juf Klein (gr. 6B) is na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen de juf een goede verlofperiode toe en hopen dat zij een gezond kindje mag ontvangen.
Juf Janneke de Vries ( gr. 1-2B) gaat met ingang van maandag 20 februari met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door juf Eline van den Berg. Juf Eline geeft nu op donderdag en vrijdag les in groep 5A. De woensdag zal om en om worden lesgegeven door juf Eline en juf Petra.
Juf van den Berg geeft op dit moment op maandag les in groep 4B. Dit zal per 20 februari stoppen. Juf Joosse zal dan ook op maandag lesgeven in groep 4 B tot juf Koops dit weer van haar overneemt.
Juf Egas is met kleine stapjes weer aan het omhoog krabbelen. Zij werkt hard aan haar terugkeer naar groep 7B, maar moet voorlopig nog wel haar grenzen goed in acht nemen.
Deze week hoopt Eline Hoogerwerf, de administratief medewerker van school, weer een start te maken met haar werkzaamheden. Ook voor haar geldt dat dit met kleine stapjes zal worden opgebouwd, maar wij zijn erg blij dat de stap naar het werk weer gemaakt kan worden.
Ook voor juf van Veen (gr. 3A) gaat de terugkeer met kleine stapjes. Ieder stapje is er één. Wij hopen dat het herstel zich mag voortzetten en terugkeer naar de klas weer mogelijk zal zijn.

 

Schoolzaken
Leerlingen

Op 19 december heeft Loïse de Bie (gr. 1-2B) een zusje gekregen. Zij heet Celicia.
Op 20 december heeft Boaz van Zijl (gr. 3A) ook een zusje gekregen. Zij heet Sifra.
Ook werd er een Sifra geboren in het gezien van de familie Heijkamp. Levi (gr. 3A) en Jeftha (gr. 3B) hebben dus een zusje gekregen. Levi Both uit groep 3A heeft ook een zusje gekregen, zij heet Naomi. Vanmorgen kwam Maud van der Weiden uit groep 0 trots vertellen dat zij ook een zusje heeft gekregen. Zij heet Milou. Alle ouders, broertjes en zusjes, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding van de kinderen!

 

Schoonmaakavond/morgen
Zoals u in de agenda heeft kunnen zien staan voor maandagavond 23 januari en woensdagmorgen 25 januari schoonmaakactiviteiten ingepland. Het is altijd fijn als wij veel hulp krijgen. Ouders die zich hiervoor al hebben opgegeven krijgen deze week daarvan een herinnering, maar extra hulp blijft altijd hartelijk welkom. Maandagavond willen wij in ieder geval de klassen weer een goede beurt geven, en bij voldoende hulp kunnen mogelijk ook wat andere ruimtes aangepakt worden. Vaders die gewapend met een trap hoge delen willen schoonmaken zijn ook zeker welkom. Op woensdagmorgen zullen de andere ruimtes aan de beurt zijn.
Een schone school is belangrijk voor een goed schoolklimaat!

 

Muziekmethode
In de achterliggende periode is er door school een nieuwe muziekmethode aangeschaft. Het gaat om de methode “Meer met muziek!”, een uitgave van Driestar Educatief. Deze methode is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met leerkrachten van basisscholen. Dankzij deze inzet kan van alle lessen gezegd worden dat zij praktijk-proof zijn. De opzet van de methode is zo dat het voor alle leerkrachten zowel op het eigen niveau als op het niveau van de leerlingen mogelijk is meer met muziek te doen.
De methode gaat uit van het Klank-Vorm-Betekenis-model en werkt per groep met een serie compleet uitgewerkte lessen. Per drie lessen wordt er een muzikaal onderwerp uitgewerkt dat na een half jaar weer een vervolg krijgt. Inclusief plaatmateriaal en een cd met geluid- en muziekfragmenten geeft de methode een prachtige mogelijkheid om een opbouw in de muzieklessen tot stand te brengen.

 

Toetsen
In de maand januari en deels ook februari worden veel toetsen afgenomen. Vaak zijn dit cito-toetsen. Deze toetsen zijn onafhankelijk, dat wil zeggen ze zijn niet gekoppeld aan de methoden die wij op school gebruiken. Op deze wijze hopen wij een objectief beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Deze toetsen worden door heel de school afgenomen, dat wil zeggen van groep 1 t/m 8.
Natuurlijk hopen wij op mooie resultaten, maar wij beseffen ook dat niet alle resultaten in een toets of cijfer te vangen zijn. Daarbij is het ook altijd goed om te bedenken dat kinderen niet altijd dezelfde en ook niet altijd even veel talenten hebben. Wij zijn blij als wij zien dat de geboekte resultaten passen bij het kind en bij zijn niveau en ontwikkeling.

 

Medezeggenschapsraad:
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 23-01-2017 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 572 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |