Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 5b: fruittraktatie
Groep 7b: fruitsculpturen
Meester van Dam jarig!

Schoolnieuws

 


Samenvatting notulen

MR-vergadering dinsdag 11 april 2017

 

 1. Opening door Henk
  Henk opent de avond met het lezen uit Matt. 4 en gebed

 

 1. Notulen 21 februari 2017
  Goed gekeurd.

 

 1. Ingekomen mailDe mails worden besproken, de betreffende ouders zullen hierop de reactie van de MR ontvangen.

 

 1. Schoolzaken
  Personeel
  Schoolreis: er zijn reacties binnengekomen over de keuze van het schoolreisje dit jaar. Ouders geven aan dat ze de bestemming een druk en onoverzichtelijk uitje vinden voor hun kind. Hierop heeft de school een brief naar ouders gestuurd, waarin de school aangeeft verschillende aanpassingen te zullen doen voor deze kinderen.

 

 1. Financiën
 • Richard maakt een overzicht met daarin het % ouders dat de ouderbijdrage dit cursusjaar betaald heeft.
 • School heeft nog een aantal wensen, waarvoor ze geld kunnen gebruiken. Jan maakt een lijstje, hieruit kiest de MR waar ze in willen bijdragen.

 

 1. GMR
  De komende vergadering staat het bestuur formatieplan op de agenda.

 

 1. Speerpunten MR
  Henk laat ons een aantal speerpunten zien waarop een MR zich kan richten. Alle MR-leden gaan nadenken op welk punt zij zich komend cursusjaar willen richten.

 

 1. Sluiting door Coby

 

Gepubliceerd op 20-04-2017 door Elske Egas

Categorieën: categorymedezeggenschapsraad

Bekeken: 232 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |