Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 7b: fruitsculpturen
Groep 5b: fruittraktatie

Schoolnieuws

 


Notulen vergadering 30 mei 2017

 

  1. Henk opent de avond met gebed en door te lezen uit 2 Kron. 10. Waarin we lezen over Rehabeam als raadgever.
  2. De notulen en het actielijstje worden bekeken en deze worden goedgekeurd.
  3. Personeel: Bij de zieke collega’s zijn er weinig veranderingen. Fijn dat er 2 mannen aangenomen zijn. We geven als MR nog geen instemming met deze formatie en stellen dit uit tot de volgende vergadering.
  4. Eline Zuidervaart (oudergeleding) neemt eind van dit cursusjaar afscheid van de MR. Er ontstaat een vacature voor een algemeen MR lid.
  5. 74% van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Er is nog geen reminder gestuurd, dit wordt nu nog een keer gedaan.
  6. In de GMR is gesproken over het wijzigingen van de arbodienst. Ook wordt er gewerkt aan een planning die aanhaakt met de GMR en MR.
  7. Aan de hand van het activiteitenplan van Henk denkt elk MR lid na over speerpunten waar wij ons het komende cursusjaar op kunnen gaan richten.
  8. Sluiting
Gepubliceerd op 13-06-2017 door Elske Egas

Categorieën: categorymedezeggenschapsraad

Bekeken: 59 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |